Política de Privacitat

AUTOCARES RACERO S.L. titular de la web www.autocaresracero.com és també titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris.

La informació continguda en la citada base de dades és usada tant per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en la nostra web, com amb fins estadístiques i/o comercials, via correu electrònic o altres mitjans.

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació dels serveis sol·licitats, amb fins de prospecció comercial o estudis de mercat realitzats per AUTOCARES RACERO S.L. S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ENVIAR que es troba en el formulari de recollida de dades.

AUTOCARES RACERO S.L. ha adoptat les mesures d'ordre tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre el tractament de les dades de caràcter personal i altra legislació aplicable.

L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se AUTOCARES RACERO S.L. el dret d'excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el seu dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, dirigint-se directament a AUTOCARES RACERO S.L. C/ de l'Alzina 11, local 2, 08840 Viladecans (Barcelona), en la manera i forma legalment establerta.

Alguns usuaris dels serveis de www.autocaresracero.com poden tenir interès en rebre informació sobre altres serveis i activitats relacionades. Si no es desitja rebre aquesta informació, es prega enviar un correu a la següent adreça: info@autocaresracero.com

+34 936 582 798
Política de Privacitat Autocares Racero Barcelona

Autocares Racero Barcelona

C/ de l'Alzina 11, local 2. 08840 Viladecans (Barcelona)
T. 0034 936 582 798  |  M. 0034 610 273 864  |  comercial@autocaresracero.com