Legal notice

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'indiquen les dades d'informació general d'aquesta pàgina web: www.autocaresracero.com

Telèfon: 0034 93 658 27 98.

Correu electrònic: info@autocaresracero.com

CIF: B-61688800

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 30.836, foli 72, full 183.343.

Tots els drets de propietat industrial o intel·lectual d'aquesta pàgina web i els seus continguts (fotografies, dissenys, textos, etc.) pertanyen a AUTOCARES RACERO S.L. o, si s’escau, a tercers. Tota la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Són propietat d'AUTOCARES RACERO S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, quedant reservada a favor d'AUTOCARES RACERO S.L. la seva titularitat exclusiva i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a AUTOCARES RACERO S.L. les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.

AUTOCARES RACERO S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir, en qualsevol moment i sense previ avís, els continguts, serveis i informacions que es trobin en aquest lloc web.

L'usuari pot consultar i utilitzar els seus continguts exclusivament per al seu ús personal, correcte i lícit, quedant expressament prohibit:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte en el cas de disposar del consentiment exprés del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

AUTOCARES RACERO S.L. i les persones que han intervingut en la creació d'aquesta pàgina web compleixen amb el previst en la legislació vigent i, especialment, amb la Llei 34/2002.

AUTOCARES RACERO S.L. no es fa responsable de la informació i altres continguts integrats en els espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal d'AUTOCARES RACERO S.L. mitjançant enllaços o hipervincles, ni de la informació ni d'altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, hipervincles o enllaços des del portal d'AUTOCARES RACERO S.L., ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presentin sota l'aparença o signes distintius d'AUTOCARES RACERO S.L., excepte autorització expressa d'AUTOCARES RACERO S.L.

AUTOCARES RACERO S.L. es reserva el dret a emprendre les accions legals que estimi oportunes per perseguir a les persones, físiques o jurídiques, que incompleixin les anteriors condicions o utilitzin indegudament els continguts d'aquesta pàgina web o qualsevol informació que hi pogués aparèixer.

+34 936 582 798
Avís Legal Autocares Racero Barcelona

Autocares Racero Barcelona

C/ de l'Alzina 11, local 2. 08840 Viladecans (Barcelona)
T. 0034 936 582 798  |  M. 0034 610 273 864  |  comercial@autocaresracero.com